Spółka z o.o. a rodzaje wkładów niepieniężnych

17-4

Spółka z o.o. a rodzaje wkładów niepieniężnych

Wkładem o charakterze niepieniężnym mogą być m.in. prawa rzeczowe, w tym własność rzeczy ruchomych, udział we współwłasności, nieruchomości oraz użytkowanie wieczyste. Zaliczyć można do tego także prawa obligacyjne – wierzytelności, akcje, obligacje i udziały w spółkach, jak również prawa na dobrach niematerialnych – prawa autorskie, prawa ze wzorów użytkowych oraz prawo do znaków towarowych. Wkłady niepieniężne to też prawa mieszane, w tym np. całe przedsiębiorstwa.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a rodzaje wkładów niepieniężnych to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA