Spółka z o.o. a kapitał rezerwowy

25-4

Spółka z o.o. a kapitał rezerwowy

Kapitał rezerwowy, podobnie jak kapitał zapasowy, jest uznawany za pewnego rodzaju fundusz specjalnego przeznaczenia. Z tego powodu tworzy się go na podstawie umowy, która określa źródła jego przyszłego finansowania. Może być on zatem przeznaczony – w formie kapitalizacji rezerw – na zarówno podwyższenie kapitału zakładowego, jak i na wypłatę dywidendy, zaliczki dywidendowej oraz kwoty przysługującej za umorzone udziały spółki z o.o.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a kapitał rezerwowy
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA