Jak obliczyć datę wygaśnięcia mandatu w spółce z o.o.?

56-3

Jak obliczyć datę wygaśnięcia mandatu w spółce z o.o.?

Datę wygaśnięcia mandatu członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można obliczyć na dwa sposoby. Biorąc pod uwagę kadencję roczną lub taką, która nie jest uregulowana umownie, przyjmuje się, iż mandat wygasa z dniem powołania zgromadzenia wspólników. Mowa tutaj o spotkaniu za pierwszy pełny rok obrotowy pełnienia funkcji przez danego członka zarządu. W związku z tym, tak liczona kadencja może być w rzeczywistości dłuższa niż rok kalendarzowy, ponieważ w tym przypadku brane są pod uwagę wyłącznie pełne lata obrotowe.
W inny sposób liczona jest zaś kadencja kilkuletnia. W tym przypadku, mandat wygasa dopiero w dniu zorganizowania zgromadzenia wspólników, którego głównym celem jest zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka zarządu. Z tego też powodu, tę kwestię można rozumieć na dwa sposoby.

Z jednej strony liczone są pełne lata obrotowe, z drugiej należy liczyć okres od momentu powołania członka, aż po ostatni rok obrotowy, który tym samym jest ostatnim okresem pełnienia kadencji. W zależności od sposobu obliczeń, kadencja może zatem zostać skrócona lub też wydłużona. Aby uniknąć niejasności, kwestia ta powinna zostać wyjaśniona w umowie spółki z o.o.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Jak obliczyć datę wygaśnięcia mandatu w spółce z o.o.? to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA