Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o.

30-4

Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o.

W przeciwieństwie do jednoosobowej działalności gospodarczej, wypłacanie funduszy należących do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest aż tak proste. Z racji tego, iż jej majątek nie należy do właściciela, pieniądze mogą być zatem pobrane na cele prywatne tylko w określonych sytuacjach.

Wśród nich wyróżnić można wynagrodzenie za pracę lub pełnienie funkcji (tylko raz w miesiącu), jak i zapłatę za wykonywane usługi albo świadczenia na rzecz spółki (finalizowane po ich wykonaniu). Innym sposobem jest pokrycie kosztów reprezentacji lub ich zwrot, a także rozliczenie delegacji. Fundusze spółki z o.o. można także pobrać jako wypłatę dywidendy lub też zaliczki z tego tytułu, jak również jako zwrot pożyczki lub dopłaty do kapitału.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Wypłata pieniędzy ze spółki z o.o.
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA