Sylwia Kunka PIONIER

pexels-jeshootscom-13861

04

lis2022
Napisz pytanie odnośnie kosztów związanych z pojazdami w firmie.
4 listopada 2022Sylwia Kunka PIONIER
32-5

02

lis2022
Rozlicz PIT za 2023 ROK w biurze rachunkowym PIONIER. Wyślij do nas pytanie.
2 listopada 2022Sylwia Kunka PIONIER
33-6

06

sty2019
W celu zatwierdzenia sprawozdania, likwidatorzy są zobowiązani do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Co istotne, dokument ten został sporządzony na...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
62-4

06

sty2019
Zasada podziału majątku likwidowanej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przebiega zazwyczaj proporcjonalnie do tego, jakie dany wspólnik posiada udziały. Na tę kwestię może...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
61-4

06

sty2019
Po upłynnieniu majątku, fundusze spółki z o.o. powinny być następnie rozdysponowane pomiędzy wszystkich udziałowców firmy. Aby do tego jednak doszło, muszą zostać...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
60-4

06

sty2019
W trakcie procesu likwidacji, majątek spółki z o.o. powinien zostać upłynniony na zasadzie publicznej licytacji. Należy przy tym jednak zaznaczyć, iż w...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
59-4

06

sty2019
Bilans likwidacyjny to inaczej bilans otwarcia likwidacji. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinien być on sporządzony w przeciągu 14 dni od momentu...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
58-4

06

sty2019
Likwidatorzy mają obowiązek zadbać o spłatę wszelkich zobowiązań spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W przypadku tych długów, które mają charakter sporny, powinni oni...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
57-4

06

sty2019
Po ogłoszeniu otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, wierzyciele mają 3 miesiące na zgłoszenie swych wierzytelności. Należy...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
56-4

06

sty2019
W skutek otwarcia likwidacji spółki z o.o. istnieje konieczność powiadomienia wierzycieli firmy o tej sytuacji. Należy zatem ogłosić ten fakt w Monitorze...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
55-4

06

sty2019
Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy przy tym ujawnić uzasadnienie rozwiązania firmy, jak i...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
54-4

06

sty2019
Postępowanie likwidacyjne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest rozumiane jako szereg czynności podejmowanych przy otwarciu likwidacji. Mowa tutaj m.in. o działaniach podejmowanych przez...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
53-4

06

sty2019
Likwidator spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może zostać odwołany ze stanowiska przez sąd rejestrowy lub też – za sprawą odpowiedniej uchwały – przez...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
52-4

06

sty2019
Piastowanie stanowiska likwidatora spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – w niektórych przypadkach – może być odpłatne. Ewentualne wynagrodzenie ustalają wtedy wspólnicy spółki z...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
51-4

06

sty2019
Na początku należy zaznaczyć, iż likwidatorzy posiadają węższy zakres uprawnień, niż zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasięg ich czynności jest więc zredukowany...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
50-4

06

sty2019
Likwidatorem spółki z o.o. może być wspólnik, jak również osoba trzecia. Zależne jest to głównie od tego, przez kogo będzie on powołany....
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
49-4

06

sty2019
Elementem koniecznym do otwarcia likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest powołanie likwidatorów. Muszą oni bowiem przejąć funkcje pełnione do tej pory przez...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
48-4

06

sty2019
Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od powołania likwidatorów i zgłoszenia otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kolejnych kroków zalicza...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
47-4

06

sty2019
Otwarcie likwidacji spółki z o.o. sprawia, iż dotychczasowe zasady funkcjonowania firmy ulegają zmianie. Wszelkie kompetencje zarządu, w tym i te z zakresu...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
46-4

06

sty2019
W momencie zaistnienia sytuacji, które w prawidłowy sposób uzasadniają zakończenie działalności firmy, powstaje tzw. stan likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wówczas to,...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
45-4

06

sty2019
Przyczyną likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być również ogłoszenie tzw. upadłości likwidacyjnej. W takim przypadku zaleca się, aby wszelkie działania oparte...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
44-4

06

sty2019
Istnieje wiele przyczyn likwidacji spółki z o.o. Część z nich odnosi się do założeń zawartych w umowie – m.in. do upływu czasu...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
43-4

06

sty2019
Wielu przedsiębiorców, niekiedy na długo przed stworzeniem firmy, szuka informacji nie tylko o zakładaniu danego rodzaju działalności, lecz również o jej rozwiązywaniu,...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
42-4

06

sty2019
Jedno z ograniczeń dotyczących sprzedaży udziałów spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dotyczy procesu zakładania firmy. Mianowicie, nie można zbyć udziałów przed dokonaniem wpisu...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
41-4

06

sty2019
Wspólnik spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może rozporządzać swoimi udziałami, tzn. ma prawo zarówno je obciążyć, jak i sprzedać. Przy ich zbyciu wymagana...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
40-4

06

sty2019
Na zapadanie uchwały może mieć również wpływ umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Znaleźć się w niej może zapis regulujący m.in. konieczność uzyskania...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
39-4

06

sty2019
Uchwały spółki z o.o. charakteryzują się tym, iż zapadają bezwzględną większością na głosowaniu. W przypadku zmiany umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, jak...
6 stycznia 2019Sylwia Kunka PIONIER
PROMOCJA