Spółka z o.o. a oświadczenie o rezygnacji

1-5

Spółka z o.o. a oświadczenie o rezygnacji

W przypadku rezygnacji z członkostwa w organie spółki z o.o., oświadczenie o zrzeczeniu się funkcji powinno zostać przekazane do przedstawicieli firmy. Do kogo należy złożyć wniosek o rezygnacje? Odpowiedź na to pytanie ma aż trzy prawidłowe warianty.
Po pierwsze, może zostać przekazany na ręce organu, który powołał danego członka na stanowisko. Oświadczenie może być również przekazane do prokurenta lub członków zarządu. W takiej sytuacji rodzi się tzw. koncepcja reprezentacji biernej zarządu opierająca się na przyjmowania dokumentów o takim charakterze od innych, jednoosobowych jednostek. Ostatnią opcją jest skierowanie swych kroków do rady nadzorczej. Jeżeli w danej spółce z o.o. nie została ona powołana, jej miejsce może zająć zgromadzenie wspólników. Ta ostatnia koncepcja cieszy się aprobatą Sądu Najwyższego.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a oświadczenie o rezygnacji to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA