Likwidacja spółki z o.o. a zwołanie zgromadzenia wspólników

33-6

Likwidacja spółki z o.o. a zwołanie zgromadzenia wspólników

W celu zatwierdzenia sprawozdania, likwidatorzy są zobowiązani do zwołania nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki z o.o. Co istotne, dokument ten został sporządzony na dzień poprzedzający podział majątku pomiędzy udziałowców.
Końcowym etapem postępowania likwidacyjnego jest zatwierdzenie sprawozdania o tymże charakterze przez zgromadzenie wspólników. Towarzyszy temu udzielenie likwidatorom absolutorium z tytułu wykonanych przez nich czynności.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Likwidacja spółki z o.o. a zwołanie zgromadzenia wspólników to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA