Spółka z o.o. a odwołanie z zarządu

3-5

Spółka z o.o. a odwołanie z zarządu

Jedną z możliwości odwołania członka zarządu jest wypowiedzenie umowy o pracę, która zawiera adekwatną – do takiej sytuacji – klauzulę. W przypadku jednoosobowej spółki z o.o. w której jedynym członkiem zarządu jest jednocześnie jedyny wspólnik, przepis ten nie jest stosowany. W zamian tego, stosuje się akt notarialny. Notariusz, tuż po jego sporządzeniu, ma zaś obowiązek powiadomić o tym fakcie sąd rejonowy.

Kwestię odwołania członka zarządu może również regulować umowa spółki z o.o. Wystarczy zawrzeć w niej informację o tym, iż uprawnienia do tego posiada np. zgromadzenie wspólników. Jeżeli będzie to jednak rada nadzorcza lub osoby trzecie, powinna być wówczas zastosowana tzw. zasada lustra. Należy wtedy bazować nie na ogólnych stwierdzeniach, a na konkretnych przykładach wskazujących powody rozpoczęcia procedury odwołania.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a odwołanie z zarządu
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA