Zarząd spółki z o.o. a umowa o pracę

52-3

Zarząd spółki z o.o. a umowa o pracę

Powołanie członka zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest rozumiane jako zawarcie z nim kolejnej umowy. Jest to zatem inny rodzaj stosunku pracy niż umowa o świadczenie usług, umowa zlecenie, umowa o pracę czy też kontrakt menedżerski. Dzieje się tak, ponieważ nie są one od siebie zależne. Dodatkowo, odwołanie członka zarządu nie jest jednoznaczne z wygaśnięciem np. wspomnianej wyżej umowy o pracę. Istnieje jednak możliwość dodania do niej klauzuli, która będzie dotyczyć ewentualnego wypowiedzenia takiej umowy z chwilą usunięcia wspólnika z grona zarządu.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Zarząd spółki z o.o. a umowa o pracę
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA