Powołanie likwidatorów spółki z o.o.

50-4

Powołanie likwidatorów spółki z o.o.

Likwidatorem spółki z o.o. może być wspólnik, jak również osoba trzecia. Zależne jest to głównie od tego, przez kogo będzie on powołany. Sposób jego wyłonienia może być zatem precyzowany m.in. przez umowę lub też uchwałę wspólników. Niemniej, w momencie rozwiązania firmy na podstawie np. orzeczenia sądu, to właśnie przedstawiciele tej instytucji decydują o jego wyborze. Jak wynika z założeń ustawy o rachunkowości, likwidatorami mogą być też sami członkowie zarządu spółki z o.o.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Powołanie likwidatorów spółki z o.o. to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA