Co nie może być wkładem na kapitał zakładowy spółki z o.o.?

18-4

Co nie może być wkładem na kapitał zakładowy spółki z o.o.?

W zgodzie z Kodeksem Spółek Handlowych (art. 14), przedmiotem wkładu do spółki kapitałowej, a zatem także do spółki z o.o., nie może być przede wszystkim prawo niezbywalne. Oprócz tego, zabronione jest też wnoszenie wkładów w postaci wynagrodzenia za usługi świadczone przy tworzeniu spółki – tzw. prowizja grynderska, jak również świadczenie pracy bądź usługi oraz jakiekolwiek zobowiązanie wspólnika do świadczenia określonej sumy pieniężnej w przyszłości.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Co nie może być wkładem na kapitał zakładowy spółki z o.o.?
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA