Spółka z o.o. a forma opodatkowania

6-4

Spółka z o.o. a forma opodatkowania

Spółki kapitałowe – w tym również spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT), który wynosi 19%. Wylicza się go od całkowitego dochodu danej spółki z o.o., a konkretniej od przychodów, które zostały pomniejszone o koszty uzyskania przychodów. Należy go opłacić do 20-tego dnia następnego miesiąca lub – jeżeli mowa o kwartalnym opłacaniu podatku – do 20-tego dnia po zakończeniu danego kwartału.Od stycznia 2017 roku mali podatnicy (u których przychód ze sprzedaży wraz z podatkiem od towarów i usług w poprzednim roku podatkowym nie przekroczył kwoty 1,2 mln euro) oraz spółki dopiero rozpoczynające działalność gospodarczą mogły skorzystać z obniżonej stawki CIT 15%. Od nowego roku 2019 przepisy uległy zmianie na korzyść przedsiębiorców, gdyż stawkę podatku 15% zastąpiono stawką 9%. Wprowadzono jednak jeden mały niuans, otóż z preferencyjnej stawki będą mogli skorzystać tylko Ci, u których dochodowość rozumiana jako relacja dochodu do przychodu nie przekracza 33%.

Oprócz podatku dochodowego od osób prawnych, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – w momencie wypłaty wspólnikom dywidendy, czyli inaczej osiągniętego zysku – powinna także opłacić zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a forma opodatkowania to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA