Zwrot wypłaty a odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

33-4

Zwrot wypłaty a odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.

W przypadku, gdy nie ma możliwości uzyskania zwrotu – bezprawnie przyznanej – wypłaty przez udziałowca, a także od osób, które odpowiadają za wydanie zgody na jej pobranie, strata firmy jest rekompensowana w inny sposób. Za majątek spółki z o.o., będący podstawą do pokrycia kapitału zakładowego, odpowiadają wówczas – w proporcji do swych udziałów – pozostali wspólnicy. Jeżeli jednak znajdą się udziałowcy, którzy nie będą w stanie uiścić takich kwot, to straty będą – ponownie – rozdzielane pomiędzy pozostały wspólników.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Zwrot wypłaty a odpowiedzialność wspólników spółki z o.o.
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA