Spółka z o.o. a uprawnienia likwidatorów

51-4

Spółka z o.o. a uprawnienia likwidatorów

Na początku należy zaznaczyć, iż likwidatorzy posiadają węższy zakres uprawnień, niż zarząd spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Zasięg ich czynności jest więc zredukowany do takiego stopnia, aby mogli zakończyć proces likwidacyjny, a tym samym – zamknąć działalność firmy. Do ich uprawnień zalicza się zatem m.in. możliwość zakończenia bieżących spraw spółki z o.o. oraz odzyskanie zaległych wierzytelności, które przysługują likwidowanej firmie.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a uprawnienia likwidatorów
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA