Spółka z o.o. a skład rady nadzorczej

13-5

Spółka z o.o. a skład rady nadzorczej

Podczas zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, często można spotkać się z pytaniem „jaki jest skład rady nadzorczej spółki z o.o.?”. Przede wszystkim należy zaznaczyć, iż jest to organ kolegialny, a co za tym idzie – składa się z co najmniej 3 osób.

Do rady nadzorczej nie może zostać powołany główny księgowy spółki z o.o., radca prawny, adwokat, kierownik oddziału lub zakładu, prokurent, członek zarządu oraz likwidator. Funkcja ta nie jest też przeznaczona dla osób bezpośrednio podległych zwierzchnictwu członków zarządu i likwidatorów.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a skład rady nadzorczej
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA