Spółka z o.o. a skład komisji rewizyjnej

23-5

Spółka z o.o. a skład komisji rewizyjnej

W składzie komisji rewizyjnej spółki z o.o. nie może znajdować się likwidator, członek zarządu, prokurent, kierownik zakładu lub oddziału, adwokat, radca prawny oraz główny księgowy firmy. Stanowiska tego nie mogą również piastować osoby, które bezpośrednio podlegają pod zarówno pod likwidatorów, jak i członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a skład komisji rewizyjnej to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA