Spółka z o.o. a powołanie rady nadzorczej

12-5

Spółka z o.o. a powołanie rady nadzorczej

Rada nadzorcza spółki z o.o. jest powoływana za sprawą uchwały walnego zgromadzenia. Musi ona przy tym uzyskać, podczas tajnego głosowania, bezwzględną większość głosów. Kwestia ta może być także indywidualnie regulowana w umowie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Powołanie rady nadzorczej można powierzyć m.in. poszczególnym wspólnikom spółki z o.o. lub też osobom trzecim.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a powołanie rady nadzorczej
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA