Spółka z o.o. a kompetencje rady nadzorczej

15-5

Spółka z o.o. a kompetencje rady nadzorczej

Do kompetencji rady nadzorczej spółki z o.o. należy m.in. zwoływanie zgromadzeń wspólników. Możliwe jest to wtedy, gdy nie dokona tego – w przewidzianych prawem terminach – zarząd.

Rada nadzorcza ma również prawo badać wszelkie dokumenty firmy, oceniać sprawozdania zarządu odnoszące się do funkcjonowania spółki z o.o., jak i wymagać od niego ewentualnych wyjaśnień. Do jej kompetencji należy też ocena sprawozdań finansowych oraz wniosków członków zarządu o podział zysku lub pokrycie strat, a także – w razie potrzeby – dokonanie rewizji ich majątku.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a kompetencje rady nadzorczej
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA