Spółka z o.o. a kolegialne uprawnienia rady nadzorczej

17-5

Spółka z o.o. a kolegialne uprawnienia rady nadzorczej

Gdy rada nadzorcza spółki z o.o. posiada kolegialne uprawnienia, jej przedstawiciele muszą zostać odpowiednio wcześniej poinformowani o terminie posiedzenia. Aby miało ono moc prawną, kworum musi znajdować się na poziomie co najmniej 50%, zaś podjęte uchwały muszą zapadać bezwzględną większością głosów. Zaleca się przy tym, aby tak posiedzenia, jak i uchwały były protokołowane.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Spółka z o.o. a kolegialne uprawnienia rady nadzorczej
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA