Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

44-4

Przyczyny likwidacji spółki z o.o.

Istnieje wiele przyczyn likwidacji spółki z o.o. Część z nich odnosi się do założeń zawartych w umowie – m.in. do upływu czasu oraz osiągnięcia zamierzenia gospodarczego. Są one charakterystyczne dla tzw. spółek celowych.

Taka inicjatywa może też wyjść bezpośrednio od wspólników, którzy podejmą uchwałę o likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub zależeć od decyzji organów państwowych. Mowa tutaj o rozwiązaniu spółki z o.o. przez sąd oraz przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Przyczyny likwidacji spółki z o.o.
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA