Przebieg likwidacji spółki z o.o.

48-4

Przebieg likwidacji spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zaczyna się od powołania likwidatorów i zgłoszenia otwarcia likwidacji do Krajowego Rejestru Sądowego. Do kolejnych kroków zalicza się powiadomienie wierzycieli, sporządzenie bilansu likwidacyjnego oraz podjęcie czynności o tym charakterze. Na końcu zaś następuje podział majątku pomiędzy udziałowców, jak również zwołanie przez likwidatorów zgromadzenia wspólników.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Przebieg likwidacji spółki z o.o.
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA