Podjęcie uchwały bez zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

38-4

Podjęcie uchwały bez zgromadzenia wspólników spółki z o.o.

Możliwość podjęcia uchwały bez powołania zgromadzenia wspólników spółki z o.o. zachodzi w dwóch przypadkach. Gdy wszyscy udziałowcy wyrażą na to zgodę w formie pisemnej lub w chwili, w której zgodzą się oni na głosowanie w taki właśnie sposób. Pierwsza opcja dotyczy jednomyślnego podejmowania uchwał, druga zaś przekłada się na to, iż mogą one zapadać większością głosów. Bez względu na to, jaki wybór został dokonany, uchwały te powinny być dołączone do księgi protokołów.
Warto przy tym dodać, iż nie każdy typ uchwał może zostać przyjęty bez powołania zgromadzenia wspólników. Czynności, które mogą być podjęte tylko podczas zwyczajnego porządku obrad są opisane w Kodeksie Spółek Handlowych (art. 231 i art. 233).
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Podjęcie uchwały bez zgromadzenia wspólników spółki z o.o. to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA