Otwarcie likwidacji spółki z o.o. a zgłoszenie do KRS

55-4

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. a zgłoszenie do KRS

Otwarcie likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością musi zostać zgłoszone do Krajowego Rejestru Sądowego. Należy przy tym ujawnić uzasadnienie rozwiązania firmy, jak i zainicjowania procesu likwidacyjnego. Konieczne jest wówczas też zakreślenie sposobu reprezentacji spółki z o.o., jak i podanie imion oraz nazwisk powołanych likwidatorów. Jeżeli zostali oni ustanowieni przez sąd, nie ma konieczności podawania tychże danych, ponieważ będą one uzupełnione z urzędu.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Otwarcie likwidacji spółki z o.o. a zgłoszenie do KRS
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA