Likwidacja spółki z o.o. a zasady funkcjonowania

47-4

Likwidacja spółki z o.o. a zasady funkcjonowania

Otwarcie likwidacji spółki z o.o. sprawia, iż dotychczasowe zasady funkcjonowania firmy ulegają zmianie. Wszelkie kompetencje zarządu, w tym i te z zakresu czynności likwidacyjnych, zostają wtedy przejęte przez likwidatorów. Dodatkowo, zakazuje się ustanawiania nowej prokury, natomiast ta już istniejąca zostaje wygaszona. Zabrania się również wypłaty zysku. Sama spółka z o.o. zaczyna zaś funkcjonować pod zmodyfikowaną nazwą. Od tego momentu posiada dopisek „w likwidacji”.Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Likwidacja spółki z o.o. a zasady funkcjonowania to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA