Bilans spółki z o.o. a kapitał zakładowy

15-4

Bilans spółki z o.o. a kapitał zakładowy

Gdy przyjrzymy się bilansowi spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, to zauważymy, iż kapitał zakładowy znajduje się w nim po stronie pasywów. Po przeciwnej natomiast, czyli w aktywach, umieszczone są zaś wkłady wniesione przez wspólników, które to odpowiadają mu pod względem wartości. Nic zatem dziwnego, iż w przypadku strat przewyższających wartość połowy kapitału zakładowego, jak również całości kapitału zapasowego oraz rezerwowego, należy koniecznie podjąć uchwałę dotyczącą kwestii dalszego istnienia spółki z o.o.
Jeżeli jest jeszcze coś co musisz wiedzieć na temat Bilans spółki z o.o. a kapitał zakładowy
to skontaktuj się z Biurem Rachunkowym PIONIER.

Materiał ten ma charakter wyłącznie informacyjny, nie jest więc częścią doradztwa podatkowego.

Udostępnij

Doradca księgowy

PROMOCJA